MENU CART {{currentCart.getItemCount()}}

春節前後出貨公告

一、農曆春節公休時間公告 : 
        2/10(三)~2/16初五(二) 
二、出貨及配送時間 : 
        2/5(五)春節前最後一天出貨日,在這之後的訂單將於春節後出貨唷!
        2/8(一)部分地區尚有配送,訂購前請與客服人員確認(02)2502-3229或0800-888-037。
        2/17(三)恢復正常出貨及配送。